دانلود رایگان


رتبهبندی ریسکهای زیست محیطی خشک شدن مخازن 4و - دانلود رایگاندانلود رایگان رتبهبندی ریسکهای زیست محیطی خشک شدن مخازن 4و 5تالاب هورالعظیم به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP)

دانلود رایگان
رتبهبندی ریسکهای زیست محیطی خشک شدن مخازن 4و 5تالاب هورالعظیم به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP) تالابها از حاصلخیزترین و پر مولدترین اکوسیستمها و یکی از با اهمیتترین زیستبومهای طبیعی کره زمین هستند. این اکوسیستمها مراکزی ارزشمند برای تنوعزیستی و معیشت انسان بهشمار میروند و خدمات بسیاری را به جوامع انسانی ارائه می دهند. اما متأسفانه در ایران و سرتاسر جهان تالابها در خطر نابودی قرار دارند. این پژوهش در سال 1934با هدف بررسی ریسکهای زیستمحیطی خشک شدن مخازن 4و 5تالاب هورالعظیم به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان با استفاده از تصمیمگیری چند معیاره ( )AHPبه انجام رسید. تالاب هورالعظیم در غرب استان خوزستان در منطقه مرزی دشت آزادگان با کشور عراق واقع شده است. در این تحقیق ابتدا جهت شناسایی ریسکهای موجود در منطقه از روش دلفی استفاده شد. در نهایت 25عامل ریسک در سه گروه فیزیکی شیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی فرهنگی مشخص گردید. در مرحله بعد جهت اولویتبندی ریسکهای شناسایی شده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین ریسک شناسایی شده نشت لولههای انتقال نفت با وزن ،0/174ایجاد کانون گرد و غبار با وزن ،0/031از بین رفتن زیستگاه جانوران وابسته به آب با وزن ،0/087آلودگی خاک ناشی از مواد نفتی با وزن 0/077و از بین رفتن گونه های تهدید شده گیاهی و جانوری با وزن 0/074محاسبه شد. باتوجه به نتایج بدست آمده مشاهده میشود که خشک شدن مخازن 4و 5تالاب هورالعظیم به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان باعث بوجود آمدن خطرات جدی برای تالاب گشته است لذا پیشنهاد میگردد به منظور حفظ محیطزیست و کاهش آلاینده های زیست محیطی نسبت به تهیه دستورالعملهای زیست محیطی هر فعالیت و فرآیند در توسعه میدان نفتی آزدگان اقدام گردد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
هورالعظیم


ریسک


AHP


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقشه قسمت WEAR PLATE 4 از دستگاه Pinch roll

مقاله روابط صنعتی

دانلود رایگان کتاب کافکا در کرانه pdf

تحقیق در مورد تعمیر و نگهداری سازه ها

تحقیق درباره دانشگاه ملي

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان مديريت

تقسيمات اقليمي جهان (همساز با اقلیم)

تحقیق اینترنت اشیا مبتنی بر موبایل در حوزه

آموزش صوتی زبان مقدونی

ایده پردازی برای شروع کسب و کار اینترنتی